volto amoreVolto Amore

Zastanawiam się - rzekł - czy gwiazdy świecą po to żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?
ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY „ MAŁY KSIĄŻĘ ”

AKADEMIA VOLTO AMORE

Joanna Kęcińska

Joanna Kęcińska

Wykształcenie:

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: resocjalizacja, magister.

Podyplomowe Studium w Dziedzinie Seksuologii Wydział Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenie specjalistyczne dla specjalistów ds. nieletnich w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie pracy z dzieckiem krzywdzonym Fundacja Dzieci Niczyje.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Studium Terapii Uzależnień Instytut Terapii i Edukacji w Poznaniu.

Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych we Wrocławiu

Certyfikowany Specjalista ds. przemocy rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Obecnie w tracie szkolenia dla superwizorów w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.

Informacja

Joanna Kęcińska

mgr resocjalizacji, absolwentka Wydziału Nauk Edukacyjnych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie; Certyfikowany specjalista ds. przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium dla terapeutów uzależnień w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu oraz Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych we Wrocławiu.

Od 1995r. specjalizuje się także w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przez grupy psychomanipulacyjne. Pracowała także w poradni rodzinnej, prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży. Wykładowca Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa. Do 2016r. pracowała jako specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, była liderem Zespołu Profilaktyki Społecznej. Od 2001r, koordynowała i realizowała różnorodne zadania związane z problematyką przemocy w rodzinie, oraz problematyką dziecka krzywdzonego, uzależnień, cybreprzemocy i programów profilaktycznych. Współpracuje z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Autorka i współautorka programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych „Dziecko pod Parasolem Prawa”, Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy, „Powrót z Ulicy”, „Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki”, „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”, „Akademia Bezpiecznej Kobiety”, „Bezpieczna na randce i nie tylko”, „Młodzieżowe Dylematy Internetowe”.

Autorka publikacji: „Vademecum Dziecko w świecie zagrożeń” „ABC Bezpiecznej Kobiety”, Poradnik dla dziewcząt „Bezpieczna na randce. I nie tylko” „Bezpieczne dziecko” - poradnik dla rodziców i książeczka dla przedszkolaków.

Prywatnie pasjonatka fotografii podróży, egzotycznych smaków i klimatów Gruzji, Maroka i krajów Azji Wschodniej. „Uzależniona” od jazdy na rowerze i wypraw górskich.