volto amoreVolto Amore

Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY „ MAŁY KSIĄŻĘ ”

INSTYTUT ROZWOJU I ZMIANY

mgr Violetta Patryn


MGR VIOLETTA PATRYN,

psychoterapeuta, certyfikowany coach, mediator rodzinny, pedagog-doradca zawodowy.
Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Zachowań Społecznych na Uniwersytecie Śląskim, Coaching w Instytucie Mukoid w Krakowie i Mediacje na GWSH w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcja Psychoterapii.

Zanim zajęłam się pracą terapeutyczną, zajmowałam się pedagogiką i promocją zdrowia. Prowadziłam szkolenia prozdrowotne, warsztaty psychologiczne i grupy wsparcia. Zajmowałam się rozwojem kompetencji osobistych i społecznych. Specjalizowałam się w tematach związanych z profilaktyką wypalenia zawodowego, komunikacją, rozwiązywaniem problemów, budowaniem relacji. Stopniowo zamieniałam pracę szkoleniową na pracę w kontakcie indywidualnym, podejmując się prowadzenia doradztwa zawodowego, interwencji kryzysowej i life coachingu.
Prowadzę psychoterapię indywidualną i rodzinną. Do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, z należytą troską i empatią. Nikogo nie oceniam, natomiast staram się zrozumieć problem Pacjenta i czynniki, które doprowadziły do trudnej sytuacji.
Pracuję głównie w nurcie systemowo – eriksonowskim, ale również wykorzystuję możliwości płynące z różnych podejść psychoterapeutycznych.

Psychoterapia indywidualna:

Pracuję z osobami dorosłymi, które potrzebują zmiany w życiu, w relacjach, zmagają się z troskami i problemami, a w szczególności które:
- doświadczają kryzysu – w relacji ze sobą, w związku, w rodzinie, w pracy
- czują, że ich życie się skomplikowało, nawarstwiło się wiele problemów, które coraz trudniej rozwiązać
- stoją w obliczu ważnych decyzji np.: kariery zawodowej lub innych ważnych życiowych spraw
- doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
- dostrzegają trudności w porozumiewaniu się z innymi, w wyrażaniu swoich uczuć czy potrzeb
- doświadczają stanów obniżonego nastroju, przygnębienia, utraciły radość życia
- doświadczają stanów nasilonego niepokoju
- potrzebują odbudować zaufanie do siebie i do swoich możliwości radzenia sobie
- chcą odnaleźć i rozwijać swój potencjał, poszerzyć samoświadomość, lepiej poznać i zrozumieć siebie

Psychoterapia rodziny:

Tę formę pracy proponuję w wypadku, gdy chodzi o pracę z osobą niepełnoletnią lub pełnoletnią, ale zależną od rodziców (np. student). "Pacjentem" jest wtedy rodzina jako całość. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań. W trakcie spotkań razem z terapeutą próbują lepiej zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności, wspólnie poszukują rozwiązań.

Terapia par i małżeństw:

Psychoterapia par i małżeństw jest kierowana do par przeżywających trudności lub kryzys w związku, chcących pielęgnować związek. Udział w terapii wymaga gotowości wspólnej pracy nad rozumieniem relacji i poszukiwania nowych rozwiązań dla siebie i swojego związku.

W ramach gabinetu prywatnego współpracuję z lekarzem psychiatrą.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Posiadam doświadczenie terapii własnej.