volto amoreVolto Amore

Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem.
ANTOINE DE SAINT – EXUPÉRY „ MAŁY KSIĄŻĘ ”

STUDIO AKTYWNOŚCI "T😊 LUBIĘ"

Studio aktywności: T😊 LUBIĘ

"To lubię – rzekłem – to lubię!" Adam Mickiewicz

jest przestrzenią do rozwijania talentów artystycznych,
szczególnie muzycznych i tanecznych.
Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którym w duszy gra muzyka!