Spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi

5 lutego 2019 r. w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Wraz z nim udział w spotkaniu wziął Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Dorota Kocurek - Poznańska – córka śp. Józefa Kocurka Wiceprezydenta Miasta Katowice, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich, pracownicy realizujący zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rada Seniorów Miasta Katowice i Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz siódmy nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Prezydenta, który podsumował dotychczasową współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwrócił uwagę na zwiększającą się ofertę skierowaną do seniorów oraz przypomniał o nowych elementach współpracy z trzecim sektorem.
Po raz kolejny Prezydent podkreślił wagę działań organizacji, których aktywność i zaangażowanie służy podnoszeniu jakości życia mieszkańców naszego miasta w różnych obszarach życia publicznego.

Źródło: https://www.katowice.eu/

NGO podsumowanie

spotkanie z prezydentem spotkanie z prezydentem