Bogusław Barański

Bogusław Barański

Psychoterapeuta, coach, mentor, trener rozwoju osobistego, specjalista ds. relacji i kryzysów.

Twórca Fundacji Volto Amore, Instytutu Rozwoju I NEED… oraz Passion & Mercy Community.

Od ponad 10 lat pracuje z kobietami, mężczyznami i związkami.

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską z psychologii. Ukończył studia podyplomowe z coachingu i mentoringu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Certyfikowaną Akademię Psychologa i Psychoterapeuty w Centrum Kompetencji Forum Media Polska w Poznaniu oraz kurs Praktyka NLP w Grupie Trenerskiej Subiektywni.pl. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Przygotowuje również rozprawę doktorską z psychologii społecznej.

Jego autorytetem z dziedziny psychologii społecznej jest prof. Philip Zimbardo. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy z człowiekiem. Jego główne dziedziny pracy to: kryzysy i ograniczenia, tożsamość mężczyzny i problemy z nią związane, tożsamość kobiety, terapia par, uzależnienia toksyczne i nietoksyczne, iluzje, relacje, stres i wypalenie, wzmacnianie potencjału, rozwój pasji, efektywny wypoczynek, cisza, medytacja, balans, duchowość, rozwój osobisty i zmiana, osobowość liderów, budowanie zespołu.

Cechuje go podejście personalistyczne, ogromna wrażliwość i empatia, duża asertywność i konsekwencja, umiejętność aktywnego słuchania, praca intuicyjna, szukanie rozwiązań i szans, odkrywanie możliwości i perspektyw, umacnianie poczucia własnej wartości klienta. Jest autorem wielu warsztatów i szkoleń.

Jego działalność terapeutyczno-rozwojowa jest oparta na nurcie eriksonowskim, logoterapii, psychologii społecznej, psychologii relacji oraz na Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.