#szkoładlarodziców

szkoła rodziców

Projekt warsztatowy, który ma na celu wsparcie rodziców w procesie budowania relacji, wychowywania dzieci, wzmacniania kompetencji oraz świadomego przeżywania ról rodzicielskich.

  Główna problematyka poruszana w czasie warsztatów:
 • Kim jest rodzic?
 • Ojcostwo;
 • Macierzyństwo;
 • Relacje w związku;
 • Relacje dorosły – dziecko;
 • Relacje między dziećmi;
 • Budowanie autorytetu;
 • Konsekwencja;
 • Metody wychowawcze;
 • Zagrożenia i szanse.