#pracoholizm

Tematyka:

pracoholizm
  • Podstawowe pojęcia i definicje,
  • Zaburzenia poznawcze: Błędne przekonania i postawy (myślenie perfekcjonistyczne, myślenie czarno – białe, pesymizm, eksternalizacja, rezygnacja), przyczyny tkwiące w środowisku pracy i problemy osobiste),
  • Typy pracoholików,
  • Objawy pracoholizmu,
  • Leczenie.