#dzieckokrzywdzone

dziecko krzywdzone
    Problematyka: Dziecko krzywdzone
  • Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego.
  • Symptomy fizyczne, emocjonalne i społeczne przemocy wobec dzieci.
  • Konsekwencje krzywdzenia w dzieciństwie.
  • Strategia kontaktu z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną.
  • Psychospołeczne uwarunkowanie zjawiska.
  • Metody i formy pomocy dzieciom krzywdzonym.

Czas zajęć: min. 4 godz. dydaktyczne