#zagrozeniawsieci

zagrożenia w sieci

Obszary i formy nowych zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Tematyka: Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni.

  • Jak się komunikujemy w sieci? Sieciowe relacje;
  • Sieciowe środowisko życia;
  • Media cyfrowe a fazy rozwojowe dziecka;
  • Raport z badań EU Kids Online;
  • Facebook i jego zakamarki;
  • Szkodliwe, ale ogólnodostępne treści nieodpowiednie dla dzieci;
  • Co sprawia, że w sieci nie przestrzegamy norm?
  • Patologiczne używanie Internetu;
  • Świat Nowych technologii: E – zaburzenia, nowe uzależnienia i technostres;
  • Prewencja i leczenie skutków zagrożeń w cyberprzestrzeni;

Czas zajęć: 3 – 4 godziny dydaktyczne