Rada Fundacji Volto Amore:

Dorota Osman

Przewodnicząca Rady Fundacji

koperta dorota.osman@voltoamore.com

Ewelina Bielec

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

koperta ewelina.bielec@voltoamore.com

Bogna Zemla

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

koperta bogna.zemla@voltoamore.com

Justyna Różewicz – Suszczyńska

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

koperta justyna.rozewicz@voltoamore.com

Marcin Suszczyński

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

koperta marcin.suszczynski@voltoamore.com

Marek Kalloch

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

koperta marek.kalloch@voltoamore.com