ZESPÓŁ CENTRALI FUNDACJI:

Strefa Administracji:

 • Koordynowanie Administracji Fundacji;
 • Koordynowanie Kalendarza Fundacji;
 • Koordynowanie Dokumentacji Fundacji;
 • Koordynowanie bieżących kontaktów Fundacji;
 • Koordynowanie i nadzorowanie otwartych konkursów ofert;
 • Sprawozdania, wnioski, raporty, ewaluacja, monitoring.
dyrektor biura zarządu: Violetta Patryn
asystentka zarządu: vacat
manager Konkursu TATO ROKU i Konkursu PASSION: vacat
manager ds. projektów unijnych: vacat
specjalista ds. ewaluacji: Joanna Matyja
księgowa: Anna Nowosielska

Strefa Marketingu i PR:

 • Materiały promocyjne i reklamowe;
 • Spoty reklamowe;
 • Kontakty z mediami;
 • Konferencje prasowe;
 • Promocja działań i projektów;
 • Partnerzy i Sponsorzy;
 • Oferty Sponsorskie;
 • 1% podatku.
dyrektor: Marzena Bizacka
content designer: Izabela Kalloch

Strefa Komunikacji i Projektów:

 • Kampanie społeczne;
 • Projekty krajowe i zagraniczne;
 • Raporty;
 • Zbiórki publiczne;
dyrektor: Joanna Seget
manager projektów i kampanii społecznych: vacat

Instytut Rozwoju I NEED...

  '
 • Coaching – Terapia – Mediacje – Edukacja;
 • Akademia Volto Amore: warsztaty, szkolenia, konferencje, sesje, audycje, wystąpienia motywacyjne, prelekcje, vlog;
 • Strefa I need…Space: Telefon zaufania I need...help, współpraca z Hospicjum Cordis, Stop stres, profilaktyka antydepresyjna, medytacja – uważność – cisza.
dyrektor: Bogusław Barański
manager Akademii Volto Amore: Izabela Sobik
manager Strefy I need...Space: Anna Pala

Strefa Organizacji i Logistyki:

 • Organizacja bieżących projektów, przedsięwzięć i eventów;
 • Planowanie kalendarza imprez, kampanii i projektów;
 • Prowadzenie kalendarza Sali konferencyjnej;
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi;
 • Wolontariat Need You: Kierowanie i animowanie Wolontariatu, współpraca z Uczelniami Wyższymi.
 • Koordynowanie działań IT
dyrektor: Piotr Olszewski
manager Wolontariatu Need You: Konstancja Iwanek