#uzależnieniebehawioralne


behawioralne uzależnienie

Tematyka: Uzależnienia behawioralne.

  • Uzależnienia i patologie związane z używaniem komputera: erotomania internetowa uzależnienie od relacji internetowych, uzależnienie od sieci, uzależnienie od komputera, przeciążenie informacyjne;
  • Seksoholizm;
  • Hazard;
  • Zakupoholizm;
  • Mechanizmy uzależnień behawioralnych;
  • Metody pracy z uzależnionym, podstawy dialogu motywującego.

Czas zajęć: 3 – 4 godziny dydaktyczne