Joanna Kęcińska

Superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia, psychoterapeuta specjalista ds. przemocy, psychoterapeuta uzależnień (chemicznych i behawioralnych) oraz psychoterapeuta pracy z traumą w nurcie Somatic Experiencing Therapy w trakcie specjalizacji.

Mgr resocjalizacji, absolwentka Wydziału Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie; Certyfikowany specjalista ds. przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium dla terapeutów uzależnień w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu oraz Akademię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych we Wrocławiu.

Od 1995r. specjalizuje się także w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przez grupy psychomanipulacyjne. Pracowała także w poradni rodzinnej, prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży. Wykładowca Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa. Do 2016r. pracowała jako specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, była liderem Zespołu Profilaktyki Społecznej. Od 2001r, koordynowała i realizowała różnorodne zadania związane z problematyką przemocy w rodzinie, oraz problematyką dziecka krzywdzonego, uzależnień, cybreprzemocy i programów profilaktycznych. Współpracuje z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Autorka i współautorka programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych "Dziecko pod Parasolem Prawa", "Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy", "Powrót z Ulicy", "Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki", "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka", "Akademia Bezpiecznej Kobiety", "Bezpieczna na randce i nie tylko", "Młodzieżowe Dylematy Internetowe".

Autorka publikacji: "Vademecum Dziecko w świecie zagrożeń", "ABC Bezpiecznej Kobiety", Poradnik dla dziewcząt "Bezpieczna na randce. I nie tylko", "Bezpieczne dziecko" – poradnik dla rodziców i książeczka dla przedszkolaków.