Skrzydła Nadziei

skrzydła nadziei

SKRZYDŁA NADZIEI

Skrzydła Nadziei to nagroda, którą raz w roku przyznaje kapituła powołana przez prezesa zarządu za szczególne zaangażowanie w działalność naszej Fundacji. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą szczególną wdzięczność osobom, instytucjom, firmom, organizacjom, które pomagają nam w codziennym zaangażowaniu w rozwój i zmianę ludzi.