Zespół Instytutu:

Bogusław Barański – dyrektor Instytutu

Psychoterapeuta, mentor, trener rozwoju osobistego, specjalista ds. relacji i kryzysów. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska z psychologii), studia podyplomowe z coachingu i mentoringu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. W trakcie specjalizacja z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. W przygotowaniu rozprawa doktorska z psychologii społecznej.
Specjalizuję się następujących obszarach: stres, zaburzenia w relacjach międzyludzkich, zespół stresu pourazowego, kryzys, kryzys w związku, terapia par, kryzys emocjonalny, kryzys zawodowy, kryzys życiowy, zaburzenia emocjonalne, lęki, wypalanie, duchowość, uzależnienia toksyczne i behawioralne, rozwój osobisty i zmiana, cisza, medytacja, balans, iluzje, uważność.

Violetta Patryn

Psychoterapeuta, certyfikowany coach, mediator rodzinny, pedagog-doradca zawodowy.
Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Ukończone studia podyplomowe z Psychologii Zachowań Społecznych na Uniwersytecie Śląskim, coaching w Instytucie Mukoid w Krakowie i mediacje na GWSH w Katowicach.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcja Psychoterapii.
Specjalizuje się w takich obszarach jak: stres, lęki, kryzys w związku, autoagresja, nerwica lękowa, depresja, niskie poczucie własnej wartości, choroby psychosomatyczne, kryzys życiowy, kryzys emocjonalny, konflikty, niepłodność, problemy wychowawcze, ofiary przemocy.

Anna Pala

Psycholog i terapeuta po psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Absolwentka Katowickiego Instytutu Psychoterapii - pięcioletni Akredytowany Kurs Psychoterapii. Szkolenie specjalizacyjne "Rozwój Psychoseksualny Dzieci i Młodzieży" oraz "Seksualność Dorosłych" - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii PTP. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych, nerwicowych, depresyjnych, wypaleniu zawodowym, wsparciu krysysowym.