Konferencja w Akademii WSB

25.01.2024: Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej zorganizowała Konferencję: Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać, jak pomagać?

Jednym z prowadzących warsztaty był Bogusław Barański jako przedstawiciel naszej Fundacji. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i zaufanie.

Poniżej prezentujemy pełny program Konferencji:

8:00 - 8:45 - Rejestracja uczestników konferencji
9:00 - 9:15 - Inauguracja Konferencji

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB
prof. Agnieszka Cybal-Michalska, Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
prof. Piotr Kostyło, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

9:15 - 9:45 - Wykład otwierający
prof. Jacek Pyżalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: "Co młodzież robi online i co z tego wynika dla pracy szkoły"

9:45 - 10:15 - Wykład
Aleksandra Rodziewicz, Fundacja Unaweza: "Młode Głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym"

10:15 - 11:45 - Panel: Otwarcie o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży

Moderatorzy:
prof. Sławomir Trusz
prof. Artur Fabiś
dr Edyta Nowak-Żółty

Uczestnicy:
prof. Jacek Pyżalski, UAM
prof. Tomasz Huk, UŚ
prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Akademia WSB
prof. Monika Bąk-Sosnowska, Akademia WSB
dr Dominika Siewniak-Maciuszek, Akademia WSB
Aleksandra Rodziewicz, Fundacja Unaweza

11:45 - 12:15 - Przerwa kawowa

12:15 - 14:05 - Warsztaty
Pierwsza grupowa warsztatów - 12:15 - 13:05
Przerwa organizacyjna, zmiana sal - 13:05 - 13:15
Druga grupa warsztatów - 13:15 - 14:05

Warsztat 1. prof. Jacek Pyżalski, "Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo?"
Warsztat 2. prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, "Konflikt, rodzaje, przyczyny i strategie rozwiązywania"
Warsztat 3. prof. Monika Bąk-Sosnowska, "Proste i szybkie metody redukcji napięcia psychofizycznego – jak efektywnie nauczyć ich dzieci i młodzież"
Warsztat 4. prof. Sławomir Trusz, "Emocje - czym są i w jaki sposób wpływają na nasze życie?"
Warsztat 5. prof. Artur Fabiś, "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o przemijaniu, cierpieniu i śmierci?"
Warsztat 6. dr Edyta Nowak-Żółty, "Wpływ więzi rodzinnych i społecznych na zdrowie psychiczne młodych"
Warsztat 7. mgr Magdalena Kwiecień-Trusz, "Wsparcie emocjonalne w kryzysie"
Warsztat 8. dr Dominika Siewniak-Maciuszek, "Nastoletnia depresja - oblicza, uwarunkowania, wsparcie"
Warsztat 9. mgr Bogusław Barański, "Pokonam SZTORM: rzecz o uzależnieniach"
Warsztat 10. mgr Jakub Fabiś, "Spektrum autyzmu, jak rozpoznawać i jak pomagać"
Warsztat 11. mgr Amelia Walotek, "Zachowania trudne - jak z nimi pracować?"
Warsztat 12. mgr Agnieszka Sitko, "Mutyzm wybiórczy - jak z nim pracować?"

konferencja