31.05.2019 - Finał konkursu TATO ROKU i PASSION oraz konferencja I need...to be a father' 2019 - świadome ojcostwo

31.05.2019 Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i Fundacja Volto Amore zorganizowali Konferencję I need...to be a father' 2019 – świadome ojcostwo. Jej celem było szerokie spojrzenie na tożsamość mężczyzny, jego rolę, miejsce i kierunek rozwoju, obalenie mitów i stereotypów o kryzysie męskości, a także przedstawienie perspektywy świadomego ojcostwa.

Konferencja skierowana była do nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników policji, interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczych i wychowawczych, asystentów rodzinnych, mediatorów, rodziców, przede wszystkim do mężczyzn, którzy chcą pogłębić świadomość swojej męskości oraz do wszystkich kobiet, zwłaszcza tych, które na co dzień żyją z mężczyznami.
Prelegentami konferencji byli: Bogusław Barański (trener, coach, psychoterapeuta), Wojciech Grzybowski (trener, coach), dr Maria Popkiewicz-Ciesielska (psycholog). Konferencję poprowadziła: Dorota Osman - dziennikarka i trener.

Konferencja