List do Rektorów Uczelni Skandynawskich

Pierwszy etap najważniejszego projektu naszej fundacji to projekt badawczy, który wspólnie z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej oraz Uniwersytetami z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii chcemy w tym roku przeprowadzić. Badania mają dotyczyć uzależnień dzieci i młodzieży oraz zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży. Chcemy skorzystać z dobrych praktyk krajów skandynawskich i opierając się na ich doświadczeniu, opracować własny program badawczy.

W tym celu Prezes Zarządu Bogusław Barański skierował list do Rektorów Uniwersytetów w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

list