Spotkanie z J.M. Rektor Akademii WSB

28.09.2023: J.M. Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB zaprosiła na spotkanie przedstawicieli Zarządu Fundacji: Bogusława Barańskiego, Mariusza Kozika oraz Małgorzatę Gogółkę – Kozik. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy Fundacji z Akademią WSB oraz stworzenie wspólnie projektu badawczego dotyczącego uzależnień dzieci i młodzieży oraz zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB.

spotkanie