Spotkanie z Prezydentem Jaworzna

9.08.2023: Bogusław Barański – Prezes Zarządu udał się na spotkanie z Prezydentem Jaworzna Pawłem Silbertem. W spotkaniu wzięli również udział Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Marcin Koziarz i Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Krystyna Bojęś. Tematem spotkania był plan realizacji Projektu HELP CAFE – CAMINO JUVENT w Jaworznie – mieście niesamowicie otwartym i z ogromnym potencjałem. Ważnym elementem wyboru Jaworzna jest fakt, iż leży ono na styku dwóch województw śląskiego i małopolskiego. Pan Prezydent przyjął nasza inicjatywę z życzliwością i otwartością. Dalsze działania wymagają jednak konkretnych działań organizacyjnych, formalnych i prawnych, jednak wierzymy mocno, że uda się nasz projekt zrealizować właśnie w Jaworznie. Slogan Jaworzna to Źródło Energii. Chcemy z energii miasta skorzystać, ale również ta energię pomnożyć.

list