Uroczysta Inauguracja – Akademia WSB

12.10.2023: Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024, która odbyła się w Teatrze im Adama Mickiewicza w Cieszynie, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB, rozpoczął XV rok funkcjonowania.

Inauguracja Roku Akademickiego w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie to jedno z najważniejszych wydarzeń dla społeczności akademickiej. Tradycyjnie uroczystości przewodniczyła JM Rektor Akademii WSB prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która w swoim wystąpieniu dokonała podsumowania dotychczasowych osiągnięć uczelni oraz przedstawiła plany na przyszłość.

W swoim wystąpieniu Rektor szczególną uwagę zwróciła na osiągnięcia Akademii WSB jakie realizowane są w ramach zaplanowanych strategicznych kierunków rozwoju, takich jak: Międzynarodowy Uniwersytet, Lider Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Partycypacyjna Uczelnia, LifeLong Academy "Uczelnia przez całe życie", Cyfrowa Akademia WSB.

Szczególne słowa skierowała JM Rektora Akademii WSB prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz do studentów pierwszego roku życząc im rozwoju, ambicji, śmiałego korzystania z pięknego okresu studiów ale i znalezienia przyjaciół na całe życie.

Wykład inauguracyjny pt. "Globalna cyfryzacja i technologie przyszłości. Czy zastąpi nas sztuczna inteligencja?" wygłosił prof. Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.

Naszą Fundację, na zaproszenie J.M. Rektora Akademii WSB, reprezentowali członkowie Zarządu: Bogusław Barański, Mariusz Kozik i Małgorzata Gogółka – Kozik.

uroczysta