Petycja w sprawie jednorazowych e-papierosów

30.01.2024: Bogusław Barański – Prezes Zarządu Fundacji skierował na ręce Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny pismo w sprawie niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu całkowite wycofanie ze sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Zgodnie z posiadaną wiedzą są one szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz wpływają bardzo szkodliwie na środowisko.

petycja